Virus MT

Virus klarade sitt MT med 474 poäng och har nu sin första titel. Han heter nu KORAD Krokasmedens Virus!