Virus Lydnad 1

med 138 poäng 3:e pris, alla poäng kan du hitta här