Virus Bruks Spår

Söndag 09.10.2016- anlagsklass, Mark – uppflytt

Moment Poäng Koefficient Summa
Linförighet 8.0 4 32.00
Framförgående 7.0 2 14.00
Platsläggande 9.5 2 19.00
Inkallande 9.75 2 19.50
Apportering 6.75 4 27.00
Hopp över hinder 7.5 4 30.00
Platsliggande 9.5 5 47.50
Poäng lydnad 189.00
Budföring 10 2 20.00
Huvudmoment 9 7 63.00
Poäng special 83.00
Poäng totalt 272.00
Resultat uppflytt, 1.plats

Saturday 15.03.2014- anlagsklass, Varberg – godkänt

Moment Poäng Koefficient Summa
Linförighet 5.75 4 23.0
Framförgående 5.5 2 11.0
Platsläggande 8.5 2 17.0
Inkallande 8.75 2 17.5
Apportering 6.5 4 26.0
Hopp över hinder 7.0 4 28.0
Platsliggande 0.0 5 0.0
Poäng lydnad 122.5
Budföring 9.5 2 19.0
Huvudmoment 5.25 7 36.75
Poäng special 55.75
Poäng totalt 178.25
Resultat godkänd

Sunday 01.12.2013 – anlagsklass, Varberg – ej godkänt

Moment Poäng Koefficient Summa
Linförighet 5.5 4 22.0
Framförgående 5.0 2 10.0
Platsläggande 8.75 2 17.5
Inkallande 9.0 2 18.0
Apportering 5.5 4 22.0
Hopp över hinder 0.0 4 0.0
Platsliggande 0.0 5 0.0
Poäng lydnad 89.5
Budföring 5.0 2 10.0
Huvudmoment 0.0 7 0.0
Poäng special 10.0
Poäng totalt 99.5
Resultat Ej godkänd