planned litter – nu väntar vi

Ultraljudet visade att Kettu är dräktig … vi förväntar en liten kull så alla valpar är tingade

The ultrasound showed that Kettu is pregnant … we expecting a small litter so all puppies are spoken