Mira (Pussy-Galore) är DE bärare

och därmed inte sjuk!
Nu väntar vi på sista testet från Jokke (Oddjob)
Vilka bra nyheter!