Mira är fri röntgad

officella resultat: ED UA och HD B … bra nyheter!