Inari pedigree

Inari vom Lech-Toller Nest

Webley’s Gibli Nordwart Ädling Harbourlights Heart Breakers
Harbourlights Pick UpSticks
LPI Rödrävens Webley Decoymans Piper Drögsta
SUCH Drögstas Cat-Ri-Ona
Grit vom Lech-Toller Nest Rödrävens Björnbär Rödahuns Saltstänkte Nimrod
SUCH Drögstas Cat-Ri-Ona
Alison vom Lech-Toller Nest Westerlea’s Kitimat Mox
R’Alexa of Great Pleasure